Being MySelf

„Legătura esenţială dintr-o familie autentică nu este cea a sângelui, ci a respectului şi bucuriei pentru viaţă fiecărui membru al ei.”

Richard Bach

SCREENING NAȚIONAL

SCREENING – PROGRAM NAȚIONAL DE IDENTIFICARE PRECOCE A TULBURĂRII DE SPECTRU AUTIST ȘI TULBURĂRI ASOCIATE (12-36 luni)

Depistarea precoce se efectuează pentru întreaga populaţie pediatrică, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, şi se realizează pe baza unui chestionar tip screening, care va fi aplicat la evaluările periodice efectuate obligatoriu la 12, 15, 18, 24, 36 de luni de către medicul de familie la care este înregistrat copilul. Chestionarul permite identificarea primelor simptome ale unei tulburari de spectru autist, menite sa indrume parintele catre un specialist.

Această evaluare se decontează prin Casa de Asigurări de Sănătate, se aplică de către medicul de familie și durează între 5 și 10 minute. Dacă se obține un scor peste 10, ce indică semne îngrijoratoare de Tulburare de Spectru Autist, medicul de familie direcționează copilul către medicul psihiatru-pediatru, singurul în măsură să pună diagnosticul. Ulterior etapei diagnosticarii, copiii pot gasi sprijin prin includerea în serviciile terapeutice.

NORMELE METODOLOGICE din 25 august 2016 de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist şi cu tulburari de sanatate mintala associate.

Art. 3

  • (1) Depistarea precoce se realizează prin intermediul screening-ului tulburărilor de spectru autist şi tulburări de sănătate mintală asociate şi reprezintă un serviciu profesional medical efectuat de către medicul de medicină de familie, în cabinete organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenţa primară, autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  • (2) Depistarea precoce se efectuează pentru întreaga populaţie pediatrică, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, şi se realizează pe baza unui chestionar tip screening, care va fi aplicat la evaluările periodice efectuate obligatoriu la 12, 15, 18, 24, 36 de luni de către medicul de familie la care este înregistrat copilul.
  • (3) Chestionarul tip screening este alcătuit dintr-un set de întrebări formulat de Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  • (4) Chestionarul tip screening va fi utilizat la evaluările periodice ale copilului de către medicul de familie, conform prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi ale Normelor sale de aplicare, şi constituie o modalitate standardizată de depistare precoce.

Discuta cu noi, contacteaza-ne si sigur iti vom raspunde

Translate »